House of Test partners with Gympak to enhance employees’ physical and mental health


Sedentary lifestyles, stress, and the daily grind are well-known problems that negatively impact health. Many people struggle to find time for exercise and often deprioritize it. IT consulting company House of Test aims to change this through a new collaboration with health-tech company Gympak.

The Lund-based company, which also has offices in Gothenburg, Linköping, and Switzerland, has over 60 employees who provide their clients with specialist expertise in Test & QA. Working at a computer and a generally sedentary lifestyle are significant parts of their daily routine, often leading to health problems. This is something that Sebastian Thuné, CEO in the South, wants to address through the partnership with Gympak.

Our colleagues are our greatest asset, and we want to do everything we can to contribute to their well-being,” says Sebastian Thuné. All employees have received a clothing package from Gympak, and the offices will be equipped with basic training equipment. Additionally, all employees will have access to Gympak’s app, which includes both physical and mental training, regardless of where they are in the world.

Focus on mental and physical health
“The clothing packages, or ‘gym bags’ as we call them, are incredibly convenient and easy to take on both business trips and vacations. They contain everything you need for an effective workout, whether it’s heavy, light, long, or short,” says Johan Magnusson, CEO for the company’s Gothenburg region. “We want to encourage everyone to be able to move, whether it’s early in the morning, over lunch, after work, or on vacation.”

House of Test has been in the consulting business for over 20 years and has always reinvested in its staff. “I am convinced that we not only talk about how important our employees are, but we also live it. We always do our best to promote both well-being and health,” says Sebastian.

Starting in May, all employees will be able to use Gympak’s app, which contains over 200 workout videos. A section for mental health will also be launched soon, aimed at helping colleagues after a workday, preparing them for upcoming challenges, or just providing positive and engaging vibes for a few minutes in the morning.

“Gympak’s comprehensive offering is a perfect fit for us. We highly encourage daily exercise, and we want to inspire colleagues to take care of themselves, both physically and mentally,” concludes Johan Magnusson.


Svensk Version:

House of Test samarbetar med Gympak för att förbättra medarbetarnas fysiska och mentala hälsa

Stillastående livsstilar, stress och vardagens slit är välkända problem som negativt påverkar hälsan. Många människor har svårt att hitta tid för träning och ofta prioriterar de bort den. IT-konsultföretaget House of Test har som mål att förändra detta genom ett nytt samarbete med hälsoteknikföretaget Gympak.

Det Lundbaserade företaget, som även har kontor i Göteborg, Linköping och Schweiz, har över 60 anställda som erbjuder sina kunder specialistkompetens inom testning och kvalitetssäkring. Att arbeta vid en dator och en allmänt stillasittande livsstil är betydande delar av deras dagliga rutin, vilket ofta leder till hälsoproblem. Detta är något som Sebastian Thuné, VD i södra Sverige, vill åtgärda genom partnerskapet med Gympak.

“Våra kollegor är vår största tillgång, och vi vill göra allt vi kan för att bidra till deras välbefinnande,” säger Sebastian Thuné. Alla anställda har fått ett klädpaket från Gympak och kontoren kommer att utrustas med grundläggande träningsutrustning. Dessutom kommer alla anställda att ha tillgång till Gympaks app, som innehåller både fysisk och mental träning, oavsett var de befinner sig i världen.

Fokus på mental och fysisk hälsa

“Klädpaketen, eller ‘gympåsar’ som vi kallar dem, är otroligt praktiska och lätta att ta med på både affärsresor och semestrar. De innehåller allt du behöver för ett effektivt träningspass, vare sig det är tungt, lätt, långt eller kort,” säger Johan Magnusson, VD för företagets Göteborgsregion. “Vi vill uppmuntra alla att kunna röra på sig, vare sig det är tidigt på morgonen, över lunchen, efter jobbet eller på semestern.”

House of Test har varit i konsultbranschen i över 20 år och har alltid återinvesterat i sin personal. “Jag är övertygad om att vi inte bara pratar om hur viktiga våra anställda är, utan vi lever också efter det. Vi gör alltid vårt bästa för att främja både välmående och hälsa,” säger Sebastian.

Från och med maj kommer alla anställda att kunna använda Gympaks app, som innehåller över 200 träningsvideor. En del för mental hälsa kommer också snart att lanseras, med målet att hjälpa kollegor efter en arbetsdag, förbereda dem för kommande utmaningar eller bara ge positiva och engagerande vibbar i några minuter på morgonen.

“Gympaks omfattande utbud är en perfekt match för oss. Vi uppmuntrar starkt till daglig träning, och vi vill inspirera kollegor att ta hand om sig själva, både fysiskt och mentalt,” avslutar Johan Magnusson.