Gympak Enters Croatia


Linn Örneskog

Hotel supplier Gympak announces that Linn Örneskog will immediately take responsibility for the sales of the company’s products and services to Croatia’s over 1000 hotels.

Starting from the month of May, Gympak has a representative in the Croatian hotel market in the form of Swedish-Croatian Linn Örneskog.

“Gympak has fantastic products and services that work worldwide, and Croatia is no exception,” says Linn from the capital city Zagreb, where she has been living since 2022.

The 33-year-old was born and raised in Sweden but chose to settle in her father’s homeland a few years ago.

She has over 10 years of experience in sales and headhunting, which she works with in parallel, and has had a keen interest in health and well-being since childhood.

“It will be exciting to see how the hotels receive Gympak’s products and services. I am convinced it will be a success here too,” says Linn.

As of now, Gympak has 3 products and services, but several new ones are in the pipeline, reveals the company’s CEO Jone Sølvik:

“Our customers have asked us to develop more services, which we are beginning to develop now. It won’t be long before we launch services in our app aimed at strengthening mental wellness.”

Gympak äntrar Kroatien

Hotell- leverantören Gympak tillkännager att Linn Örneskog med omgående verkan blir ansvarig för försäljningen av bolagets produkter och tjänster mot Kroatiens drygt 1000 hotell. 

Från och med maj månad har Gympak en representant på den Kroatiska hotellmarknaden i form utav svensk – kroatiska Linn Örneskog. 

-Gympak har fantastiska produkter och tjänster som fungerar världen om, och Kroatien är inget undantag säger Linn från huvudstaden Zagreb där hon bott sedan 2022. 

33-åringen är född och uppväxt i Sverige men valde för några år sedan att bosätta sig i sin fars hemland. 

Hon har drygt 10 års erfarenhet av sälj och headhunting som hon jobbar med parallellt med, och sedan barnsben är hon stort intresse för hälsa och välmående. 

-Det ska bli spännande att se hur hotellen tar emot Gympaks produkter och tjänster. Jag är övertygad om att det blir succé här också säger Linn. 

I skrivande stund har Gympak 3 produkter och tjänster, men flertalet nya är på gång avslöjar bolagets VD Jone Sølvik: 
– Våra kunder har bett oss utveckla fler tjänster vilket vi börjar utveckla nu. Det kommer inte inte dröja länge förrän vi lanserar tjänster i vår app som ska stärka den mentala hälsan. 

Gympak Osnažuje Hrvatsku

Hotelsku Scenu Švedska tvrtka Gympak, renomirani dobavljač hotelske opreme, najavljuje dolazak Linne Örneskog, koja će preuzeti odgovornost za prodaju njihovih proizvoda i usluga u preko 1000 hotela diljem Hrvatske.

Od svibnja, Gympak će imati svojeg predstavnika na hrvatskom hotelskom tržištu u obliku švedsko-hrvatske Linne Örneskog.

– Gympak ima fantastične proizvode i usluge koji se koriste diljem svijeta, a Hrvatska neće biti iznimka,” kaže Linn iz Zagreba, gdje živi od 2022 godine.

Tridesettrrogodišnja Linn rođena je i odrasla u Švedskoj, no prije nekoliko godina odlučila je nastaniti se u domovini svog oca.
S više od 10 godina iskustva u prodaji i regrutaciji te velikim interesom za zdravlje i blagostanje, Linn je idealan izbor za vođenje Gympaka u Hrvatskoj.
– Bit će uzbudljivo vidjeti kako će hoteli prihvatiti Gympakove proizvode i usluge. Uvjereni smo da će i ovdje biti uspješno dodaje Linn.

Trenutno, Gympak nudi tri proizvoda i usluge, ali više novih je u pripremi, otkriva izvršni direktor tvrtke, Jone Sølvik.
– Naši klijenti tražili su razvoj dodatnih usluga, na čemu sada radimo. Uskoro ćemo lansirati nove usluge unutar naše aplikacije, usmjerene na jačanje mentalnog zdravlja.