World-Class athlete partners with Gympak


Jonna Malmgren, Paris OS 2024 Brottare Brottning Olympier

World star Jonna Malmgren enters into a partnership with the fitness company Gympak. All to create the best possible conditions for success during this summer’s Olympics in Paris.

Wrestler Jonna Malmgren is currently ranked 4th in the world and is preparing for the Olympics in Paris this summer.
A soon-to-be 20-year-old dream is coming true.

“I started wrestling at the age of 6, and as I grew older, I was glued to the TV dreaming of one day wrestling in the Olympics,” says Jonna.

Tens of thousands of hours on and off the mat are behind the success of this Scanian. But being a world star in women’s wrestling is not a walk in the park. A lot of blood, sweat, and tears are behind the resume that includes World Championships, European Championships, and Junior Olympics gold medals. In addition to training many hours every day, she needs to find sponsors, which is not easy, regardless of her aspirations for Olympic gold.

The sport is small in Sweden and does not receive the attention it does in other countries.

Clothing and fitness company Gympak has chosen to sponsor Jonna Malmgren to give her even better conditions to achieve her dream.

“We are proud of the collaboration and to be able to make a difference for Jonna in her pursuit,” says Anna Stepic from Gympak, adding, “Helping a female world star feels good to us!”

Jonna travels over 130 days a year to train and compete, and to participate in various wrestling events around the world. Clothes are important not only on the mat but also in the gym and when traveling, according to the world star.

“When I tried Gympak’s clothes, I said wow right away, and I’m quite picky. I practically live in workout clothes, so if there’s one thing I value highly, it’s good comfort and high quality,” says Jonna with a big smile.

Olympier ingår samarbete med Gympak

Världsstjärnan Jonna Malmgren ingår ett samarbete med träningsbolaget Gympak. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå framgång under sommarens OS i Paris. 

Brottaren Jonna Malmgren är i skrivande stund rankad 4 världen och i sommar väntar OS i Paris. 
En snart 20-årig dröm går i uppfyllelse. 

– Jag började brottas vid 6 års ålder, och när jag blev äldre satt jag fastklistrad framför TV´n och drömde om att en dag själv brottas i OS berättar Jonna.

Tio- tusentals timmar på och utanför mattan ligger bakom skåningens framgång. Men att vara världsstjärna inom dambrottning är inte en dans på rosor. Mycket blod, svett och tårar ligger bakom CV:et som innehåller VM, EM och junior- OS- guld.

Förutom att träna många timmar varje dag behöver hon leta sponsorer, vilket inte är lätt oavsett om hon är aspirerar till OS-guld. 

Sporten är liten i Sverige och får inte den uppmärksamhet den får i andra länder. 

Klädes- och träningsbolaget Gympak har valt att sponsra Jonna Malmgren för att ge henne ännu bättre förutsättningar att nå hennes dröm.
– Vi är stolta över samarbetet och att kunna göra skillnad för Jonna i hennes satsningen säger Anna Stepic från Gympak och lägger till; Att få hjälpa en kvinnlig världsstjärna känns bra för oss!

Jonna reser över 130 dagar per år till jordens alla hörn för att träna och tävla, och ställa upp i olika event inom brottningen. 

Kläder är viktigt inte bara på mattan utan även på gymet och när man reser enligt världsstjärnan.
– När jag testade Gympaks kläder sa jag wow direkt, och då är jag rätt kräsen. Jag bor ju typ i träningskläder så är det något jag värdesätter högt så är det bra komfort och hög kvalité berättar Jonna med ett stort leende.